Zakres pomocy i oferta

POMOC PSYCHOLOGICZNA

 • nerwice, depresja, stres, agresja,
 • nerwica lękowa, wszelkiego rodzaju fobie
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne,
 • zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia),
 • problemy z komunikacją (środowisko zawodowe, dom/rodzina, partnerstwo),
 • DDA i DDD,
 • niska samoocena
 • kryzysy życiowe (rozwód, strata, choroba),
 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • konflikty małżeńskie,
 • samotność,
 • problemy z samoorganizacją (dążenie do celu),
 • trudności w relacjach społecznych (z partnerem, z dziećmi, ze znajomymi),
 • problemy emocjonalne,
 • problemy z zajściem w ciążę

POMOC SEKSUOLOGICZNA

 • uzależnienie od seksu
 • pochwica, ból podczas stosunku,
 • problemy ze współżyciem,
 • odkrywanie swojej seksualności
 • odkrywanie swojej kobiecości
 • odkrywanie swojej męskości,
 • lęk przed uprawianiem seksu,
 • zaburzenia erekcji,
 • zaburzenia wytrysku,
 • dyspareunia
 • anorgazmia,
 • oziębłość,

Pełny wachlarz usług: Psychoterapia indywidualna, psychoterapia par heteroseksualnych oraz homoseksualnych, pomoc i terapia seksuologiczna oraz mediacje partnerskie/rodzinne oferuję zarówno bezpośrednio w gabinecie Warszawskim, jak i on line (dla osób spoza Warszawy). 

Psychoterapia on line, jest kierowana do osób, które z różnych przyczyn nie mogą dojechać do gabinetu.

Najczęściej sytuacja dotyczy osób chorych, lub zamieszkałych w innym kraju/miejscowości.

Jeżeli wyżej wspomniana sytuacja nie ma miejsca, a pacjent wybiera mimo wszystko sesje on line, to zwykle staram się wybadać powód takiej decyzji. Opierając się o wieloletnie doświadczenie, wnioskuję, że dosyć często, terapie przez komunikator wybierają osoby, które maja problem z bezpośrednim kontaktem z drugim człowiekiem. W związku z powyższym, jeżeli odległość, ani problemy ze zdrowiem, nie stanowią bariery, zachęcam wtedy pacjentów, aby przełamywali swoje obawy i korzystali z wizyt w gabinecie. Odbywa się  to najczęściej z korzyścią dla pacjenta, ponieważ mimo początkowego ewentualnego dyskomfortu, pacjent dużo szybciej przełamuje swoje granice i taka forma współpracy, skraca czas terapii. W związku z powyższym, terapie on line zalecam przede wszystkim w przypadku, kiedy pacjent nie ma możliwości dojechać osobiście do gabinetu.

 Jeśli jesteście Państwo zainteresowani sesją na on line, bardzo proszę o telefon, sms lub maila, w którym będą podane terminy (przykładowe dni i godziny), w jakich najbardziej by Państwu pasowało się umówić.
 Po uzgodnieniu terminu, bardzo proszę o wykonanie przelewu za umówioną sesję (kwota jest zależna od rodzaju sesji). Po wykonaniu przelewu, bardzo proszę o przesłanie potwierdzenia na maila kontaktowego. 

Magdalena Boniuk
ING Bank Śląski
45 1050 1041 1000 0091 4337 3778
W tytule przelewu należy podać swoje imię i nazwisko.

Metody

Terapia Behawioralna

w której zakłada się, iż zaburzenia psychiczne są spowodowane nieprawidłowymi nawykami powstałymi w procesie uczenia się. Terapia koncentruje się zatem na zmianie zachowania człowieka i przekształceniu dysfunkcjonalnych nawyków w nowe, przystosowawcze sposoby radzenia sobie. Główny nacisk kładzie się na zmianę obserwowalnych zachowań,, których modyfikacja, wedle koncepcji behawioralnych, pociąga za sobą zmiany na poziomie poznawczym i emocjonalnym. Terapia behawioralna (J. Wolpe, A. Bandura, H.J. Eysenck). Zakłada, że objawy psychopatologiczne traktuje się jako nie przystosowawcze zachowania nabyte podczas procesu uczenia się. Terapeuta wyjaśnia pacjentowi mechanizm powstawania nieprawidłowych nawyków, i sukcesywni  proponuje określone procedury terapeutyczne. W terapii behawioralnej wytwarzane są pożądane zachowania, a eliminowane niepożądane. Odbywa się to za pomocą trzech procedur nauczania: warunkowania klasycznego, warunkowania instrumentalnego oraz modelowania.

Terapia Poznawcza (kognitywna)

W odróżnieniu od Behawiorystów, główny nacisk zostaje tu położony nie na zachowanie, lecz na procesy poznawcze (myśli), które to uznawane są często za źródło zaburzeń i problemów psychicznych. Do powstania zaburzeń (dezadaptacyjnych zachowań) doprowadza niewłaściwy sposób percepcji i interpretacji zdarzeń przez pacjenta. Terapia jest nastawiona na usuwanie „zaburzeń” myślenia. Uczy rozpoznawania niefunkcjonalnych sposobów myślenia i zmiany tych schematów. Dowiedzione jest, iż między sytuacją, w jakiej pacjent uczestniczy a jego emocjami i zachowaniem, pośredniczy sposób interpretacji zdarzeń składających się na tą sytuację. W terapii, Pacjent jest uczony, że jego stały, automatyczny, uznawany za oczywisty sposób interpretacji zdarzeń powinien być traktowany wyłącznie jako hipoteza, którą należy weryfikować empirycznie. Głównym celem terapii jest zatem przekształcenie nieprawidłowych treści myślenia pacjenta (tzw. zniekształceń poznawczych), w następstwie czego dochodzi do modyfikacji emocji i zachowań skojarzonych z tymi myślami. W terapii zaleca się prowadzenie własnego zeszytu, w którym odnotowywane są wszelkie sytuacje wymagające analizy oraz bieżące postępy w pracy terapeutycznej pacjenta.