Metody

Terapia poznawczo-behawioralna (CBT)
Jest oparta na dwóch koncepcjach terapeutycznych:

 1. Behawiorystycznej – w której zakłada się, iż zaburzenia psychiczne są spowodowane nieprawidłowymi nawykami powstałymi w procesie uczenia się. Terapia koncentruje się zatem na zmianie zachowania człowieka i przekształceniu dysfunkcjonalnych nawyków w nowe, przystosowawcze sposoby radzenia sobie. Główny nacisk kładzie się na zmianę obserwowalnych zachowań, których modyfikacja, wedle koncepcji behawioralnych, pociąga za sobą zmiany na poziomie poznawczym i emocjonalnym.
 2. Poznawczej – wywodzącej się z pewnych poglądów i procedur wypracowanych przez behawiorystów. W odróżnieniu od nich jednak główny nacisk zostaje położony nie na zachowanie, lecz na procesy poznawcze (myśli), które to uznawane są często za źródło zaburzeń psychicznych. Głównym celem terapii jest zatem przekształcenie nieprawidłowych treści myślenia pacjenta (tzw. zniekształceń poznawczych), w następstwie czego dochodzi do modyfikacji emocji i zachowań skojarzonych z tymi myślami.

Terapia behawioralno-poznawcza jest szczególnie skuteczna w leczeniu zaburzeń lękowych, żywienia, zachowania, depresji oraz we wszelkich zaburzeniach natury seksuologicznej. Jest to również najlepsza metoda i najczęściej stosowana w pracy nad komunikacją w rodzinie.

Pomoc psychologiczna

 • DDA i DDD
 • nerwice, depresja, stres, agresja
 • zaburzenia obsesyjno-kompulsywne 
 • zaburzenia żywienia (anoreksja, bulimia)
 • problemy z komunikacją (środowisko zawodowe, dom )
 • kryzysy życiowe (rozwód, strata, choroba),
 • problemy wychowawcze z dziećmi,
 • konflikty małżeńskie,
 • samotność,
 • problemy z samoorganizacją (dążenie do celu),
 • trudności w relacjach społecznych (z partnerem, z dziećmi, ze znajomymi),
 • problemy emocjonalne,
 • niska samoocena

Pomoc seksuologiczna

 • dyspareunia
 • pochwica,
 • problemy ze współżyciem,
 • lęk przed stosunkiem,
 • zaburzenia erekcji,
 • zaburzenia wytrysku,
 • uzależnienie od seksu,
 • anorgazmia,
 • oziębłość,

 

 

Informacja

Oferuję swoją pomoc w zakresie terapii indywidualnej, psychoterapii i terapii seksuologicznej (zarówno dla par jak i osób indywidualnych). Zajmuję się także wszelkiego rodzaju poradnictwem w tematyce psychologicznej i seksuologicznej (również przez internet).
Pracuję w oparciu o terapię poznawczo-behawioralną (CBT), która ma na celu modyfikację procesów poznawczych, założeń, wierzeń i zachowań w celu wpływania na zaburzenia emocjonalne.

Odwiedź mój profil na Facebooku: